For Hauk Sveinsson.
Her ville kunden ha illustrasjoner av flere alternativer på hvordan man kan bruke lagrene og en illustrasjon som viser utvendig fasade.

RELATERTE ARBEIDER