For ITV Næringseiendom.
Kontorhotell som skal bygges i Bø, illustrert for ITV Næringseiendom AS.
Her ville kunden ha illustrasjoner som viser godt frem kontor, møterom og kantine.

RELATERTE ARBEIDER