Vår prosess i prosjekter

Analyse

Analyse av materiell, orientering og tidsplan

Vi går sammen gjennom deres ønsker, tanker og behov. I denne delen av prosessen organiserer vi materiellet dere har til rådighet, vi legger en plan for prosjektet og en tidsramme.

3D Modellering

3D Modellering og godkjenning av kameraposisjoner

Vi sender over skisser som viser modeller av arkitektur, innemiljø eller produkter fra gitte kameravinkler. Vi kommer så til en enighet om hvilke kameraposisjoner som egner seg best for prosjektet.

Prøve-rendere

Prøve-rendere av prosjektet

Vi sender over inntil to utkast i fotorealistisk kvalitet, av de forhåndsbestemte kameravinklene, til de ulike scenene.

Endelig visualisering

Endelig visualisering

Vi ferdigstiller prosjektet etter avtale og rendrer ut de endelige scenene. Bildene blir så oversendt til kunde som høyoppløselige filer til bruk i alle medier,

Marketing / Design ( valgfri )

Videreføring av prosjektet

Her kan vi om ønskelig tilby alle tjenestene vår samarbeidspartner tilbyr, som nettsider, logoer, kataloger og mye mer.

Leveranse

Overlevering av prosjektet

Her overleverer vi prosjektet i sin helhet, etter forhåndsbestemte spesifikasjoner. Avtalt oppdrag faktureres nå etter avtale.