For Mynd.
3D Illustrasjoner av tre boliger i rekke. Utvendige illustrasjoner ble konstruert med drone-foto og 3d modell rendert over.

RELATERTE ARBEIDER