For Isola.
Monteringsvideo illustrert for Isola. Tekst og stemme er under arbeid.

YouTube

RELATERTE ARBEIDER