For NBVService.
3D Illustrasjon av hus som bygges på Lensegravvegen 12 i Bø. Dette er i dag et byggeområdet, så her illustrerte vi opp omgivelsene sånn vi ser for oss det vil se ut når naturen har kommet tilbake i boligfeltet.

RELATERTE ARBEIDER